Andere kleding bij concerten

Het merendeel van de afgelopen concerten gegeven door Harmonie Oefening, werd al niet meer gedaan in het eigen uniform. In plaats daarvan werd gekozen voor Galakleding. Tot nu toe werd dit altijd per optrede afzonderlijk afgesproken.

Afgelopen ledenvergadering is echter afgesproken om bij komende concerten niet meer gebruik te maken het uniform. Reden hiervoor is onder meer dat de pakken al zo’n 15 jaar meegingen en dus aan slijtage onderhevig waren.

In plaats daarvan is er gekozen voor een nieuwe kledingrichtlijn waarbij alle leden in het zwart met wit gekleed gaan. De richtlijn is een proef die in de volgende ledenvergadering in 2010 zal worden geëvalueerd. De nieuwe richtlijn wordt voor het eerst toegepast bij het komende uitwisselingsconcert met fanafare Amicitia. Dit concert wordt gehouden in Dirksland op 28 maart 2009. Meer informatie over dit concert zal binnen kort op deze website verschijnen.

Het uniform van Harmonie Oefening zal overigens niet geheel werkloos worden. Bij buitenoptreden zoals marsen zal nog steeds het unform worden gedragen omdat de nette zwarte kleding hier niet praktisch voor is.

De nieuwe kledingrichtlijn is voor leden te raadplegen op deze pagina.