Betalingen

Betalingen van contributies, advertenties of sponsorbijdragen kunnen allen worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer:
IBAN: NL70RABO0148708137
Rabobank West-Brabant Noord
T.n.v. Stichting R.K. Harmonie Oefening Standdaarbuiten

Contributie per maand (tarieven 2019, worden jaarlijks aangepast)

A-orkest
lid met eigen instrument                                 € 11,50
lid met gebruik van instrument*                      € 17,25

TMF
jeugdlid tot en met 17 jaar                              €   5,75
lid vanaf 18 jaar met eigen instrument            € 11,50
lid vanaf 18 jaar met gebruik van instrument* € 17,25

Borg instrument en jack
Elk nieuw lid betaald borg voor het in gebruik hebben van een instrument en/of jack. De hoogte van de borg voor een instrument is vastgesteld op € 100,-. Geldt niet voor slagwerk.
De hoogte van de borg voor een jack is vastgesteld op € 20,-.
Terugbetaling van de borg: op verzoek, na inlevering van het instrument.

Betaalmoment
Steeds per de 1e van de maand.
Het lid geeft zelf opdracht aan de bank om de betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld over te boeken naar de bankrekening van Harmonie Oefening te Standdaarbuiten IBAN NL70 RABO 0148 7081 37

Opzegtermijn
Beëindiging lidmaatschap één kalendermaand volgend op opzegging.
Bijvoorbeeld: in oktober opzeggen; t/m november contributie voldoen.

*gebruik van instrument: geldt ook voor slagwerk