Oefening neemt afscheid van secretaris op ledenvergadering

Op woensdag 18 februari jongstleden hield Harmonie Oefening haar jaarlijkse ledenvergadering. Bijzondere gebeurtenis hierbij was het afscheid van Jos Hereijgers als secretaris van Harmonie Oefening na 22(!) jaar in het bestuur te hebben gezeten.

De voorzitter had voor deze gelegenheid een speech uitgewerkt op een pagina met een omvang van twee a4’tjes. In zijn speech was de voorzitter lovend over de jarenlange inzet van Jos Herijegers als secretaris van de vereniging.

Hoewel de voorzitter hierbij toegaf dit nooit te kunnen teruggeven in de vorm van een cadeau, was toch een toepasselijk presentje voor de aftredend secretaris gekocht. Naast een een bloemetje voor zijn vrouw en een dinerbon werd hem namelijk ook een luxe pennenset overhandigd.

Jos Hereijgers nam daarna zelf ook nog het woord. Hierbij gaf hij onder meer aan de harmonie zeker in de toekomst te blijven volgen op concerten en dergelijke. Daarnaast wenste hij het bestuur en in het bijzonder zijn opvolger, Chris Hoppenbrouwers, veel succes toe in de toekomst.

Naast het afscheid van Jos Hereijgers als secretaris zijn er enkele besluiten genomen met betrekking tot de kleding tijdens concerten en contributietarieven. Leden van Oefening worden uitgenodigd om de Oef-pagina te bekijken om meer over deze besluiten te lezen.