Algemene ledenvergadering 2009

Komende woensdag 18 februari 2009 houdt Harmonie Oefening haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering vindt plaats in de Standaard en begint om 20:00 uur. Alle (ere-) leden zijn van harte welkom om aanwezig te zijn.

Er is dit jaar bij wijze van proef bewust gekozen om de ledenvergadering op een andere dag dan de repetitie-avond op vrijdagavond te gebruiken. Dit om geen repetities (gedeeltelijk) verloren te laten gaan.

Meer informatie voor leden is te vinden op de oef-pagina. Daar zijn eveneens de relevante documenten te downloaden.