Terugblik op een geslaagd Maestro Concert!

Na twee jaar van uitstel vanwege corona was het afgelopen vrijdagavond dan eindelijk zover; het Maestro concert van Harmonie Oefening kon van start! De hoofdzaal van MFC De Standaert te Standdaarbuiten was voor de gelegenheid omgetoverd tot een soort omgekeerde concertzaal. Het orkest nam namelijk plaats in de zaal, terwijl een deel van het publiek voor deze gelegenheid op het podium mocht plaatsnemen. Voor deze opzet was door de organisatie natuurlijk gekozen om de toeschouwers een goede blik op de prestaties van de Maestro kandidaten te bieden.

Het team van het Maestro concert: Maestro kandidaten, orkest, dirigent en presentator.

Het orkest van Harmonie Oefening opende de avond met het thema van Universal Studios, waarna presentator Hans Raaijmakers de Maestro kandidaten één voor één aan het bijzonder goed opgekomen publiek mocht voorstellen. Vervolgens werd de jury, bestaande uit Claudy van Bokhoven, Daniël Platje en Theo van Viegen, gepresenteerd aan alle toehoorders in de zaal. Zowel de kandidaten als de juryleden legden de nodige humor aan de dag in de voorstelronde, en dat werd door alle toeschouwers zichtbaar en hoorbaar gewaardeerd.

Het orkest van Harmonie Oefening onder leiding van Ralf Goddrie

Harmonie Oefening, dat deze avond onder leiding stond van dirigent Ralf Goddrie, bracht vervolgens het concertstuk Cassiopeia ten gehore. Daarna was het ook voor de Maestros show-time; Evelien de Wild opende met de welbekende Radetzky Mars en werd gevolgd door Bert Christianen met het door Volendamse zangers gevulde Hollandse Hits. Daarna was het de beurt aan Edwin Nelemans, eveneens met de Radetzky Mars, gevolgd door Carola Koevoets, ook met een uitvoering van Hollandse Hits.

Evelien de Wild dirigeert het orkest van Harmonie Oefening

Na de pauze opende het orkest met het concertstuk Rise of the Firebird, waarna het wederom de beurt was aan de Maestro kandidaten om hun tweede stuk ten gehore te brengen. Bert mocht het spits afbijten in het tweede deel van de avond, ditmaal met de Second Waltz van Dmitri Shostakovich, waarna Evelien volgde met de Disney klassieker The Lion King.

Bert dirigeert het orkest tijdens het Maestro concert van Harmonie Oefening

Carola bracht ook de Second Waltz, waarna Edwin kon afsluiten met eveneens The Lion King. Daarna was het tijd voor juryberaad, en bracht het orkest als finale de polka Böhmischer Traum ten gehore.

Carola en Hans bespreken haar prestaties op de bok bij Harmonie Oefening

Toen het concert zijn einde naderde, nam voorzitter Marieke van Viegen het woord en sprak de welverdiende dankwoorden uit, waarbij Maestro kandidaten Bert, Evelien, Edwin en Carola werden geprezen voor hun durf en inzet. Verdere dankbetuigingen waren er onder meer voor juryleden Claudy, Theo en Daniël, presentator Hans, dirigent Ralf, en de leden van de Maestro commissie.

Voorzitter van Harmonie Oefening Marieke van Viegen spreekt het dankwoord voor de geweldige avond uit

Hierna nam de avond een onverwachte wending met een woordje van voorzitter Joop van de Meulenreek van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen. Joop was speciaal naar Standdaarbuiten afgereisd om het 40-jarig lidmaatschap van Cisca Meesters bij Harmonie Oefening te huldigen. De lovende woorden die Cisca ten deel vielen werden gevolgd door uitreiking van de vergulde KNMO-speld, alsmede dik verdiende felicitaties en bloemen. Presentator Hans, het publiek en het orkest reageerden vol instemming op het eerbetoon voor de bijzondere jaren van verdienste van Cisca bij Oefening. Cisca heeft zich gedurende maar liefst 40 jaar een zeer trouw en bijzonder gezellig verenigingslid betoont, en daarvoor was dan ook voelbare waardering aanwezig onder de overige leden van de harmonie en het publiek.

Een vergulden KNMO-speldje, felicitaties en applaus voor Cisca Meesters, die 40 jaar lid is van Oefening

Afsluitend was het natuurlijk tijd voor het langverwachte oordeel van de jury. Hoewel reeds bij elk uitgevoerd stuk door de jury punten waren toegekend per kandidaat, was er voordat het finale oordeel kon worden geveld ook nog ruimte voor de toekenning van bonuspunten voor presentatie en enthousiasme. Na de puntentelling en het ultiem juryberaad werd Edwin Nelemans uiteindelijk tot winnaar van de Standdaarbuitense editie van Maestro uitgeroepen.

De prestaties van Edwin op de bok werden bekroond met een eerste plaats in de dirigentenstrijd

Edwin, die in het dagelijks leven directeur is van basisschool Aventurijn, werd onder meer geprezen voor zijn presentatie, het goed aangeven van tempowisselingen en dynamiek, alsmede zijn algehele interactie met het orkest. Als toegift koos hij er zelf voor om The Lion King nogmaals ten gehore brengen, waarmee een bijzonder geslaagd concert tot een mooi einde werd gebracht.

Edwin Nelemans ontvangt de felicitaties van presentator Hans Raaijmakers

Na afloop van het concert was er onder de stemmige klanken van Tim’s Music voor de leden van het orkest, het publiek en de Maestro kandidaten de mogelijkheid om in de foyer van De Standaert na te praten over de gebeurtenissen van de avond. Een groot gedeelte van de aanwezigen maakte gretig van deze gelegenheid gebruik, waarmee een geslaagd concert op natuurlijke wijze overging in een bijzonder gezellig samenzijn dat voor sommigen pas in de vroege uurtjes tot een einde kwam.

Applaus en waardering voor alle vier de Maestro kandidaten. Zoals meermaals uitgesproken op de avond: “je moet het maar durven!”

Overigens is Cisca niet als enige jubilaris gehuldigd bij Oefening. Op de generale repetitie voorafgaand aan het concert zijn Chris Hoppenbrouwers en Peter van Viegen eveneens gehuldigd voor hun 25-jarige lidmaatschap van onze mooie vereniging. Voor Chris mag daarbij zeker vermeld worden dat hij gedurende zijn lidmaatschap maar liefst 20 jaar in het bestuur van Harmonie Oefening zitting heeft genomen, waaronder in de functies van penningmeester en secretaris. Ook voor Chris en Peter waren er lovende woorden van voorzitter Marieke, het bekende zilveren speldje van de muziekbond, alsmede bloemen en een mooi presentje. Een bijzondere staat van dienst voor deze twee trouwe leden van Oefening, die uiteraard werd beloond met een welverdiend moment van erkenning!

Peter en Chris zijn voor hun 25-jarig lidmaatschap van Oefening geëerd met een zilveren KNMO-speldje

Afsluitend kunnen we zeker zeggen dat de leden en het bestuur van Harmonie Oefening met bijzonder genoegen terugkijken op een zeer geslaagde Maestro concertavond. Wij danken allen die deze bijzondere avond mogelijk hebben gemaakt, in het bijzonder natuurlijk Maestro kandidaten Bert, Evelien, Carola en Edwin, maar zeker ook de sponsoren, leden van de Maestro commissie en al degenen die op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd. Tot slot zeggen wij graag aan alle aanwezigen; bedankt voor uw belangstelling en graag tot de volgende gelegenheid!