Harmonie Oefening bezoekt basisschool Standdaarbuiten

Op vrijdag 10 april jongstleden heeft Harmonie Oefening in de persoon van dirigente Claudy van Bokhoven een bezoek gebracht aan de groepen 3 t/m 8 van basisschool Sint Antoniusschool in Standdaarbuiten.

In alle groepen heeft Claudy de leerlingen het lied Allemaal blaasmuziek ingestudeerd. Alle kinderen gaan dit vervolgens onder begeleiding van de harmonie zingen tijdens een concert in de Standaard op 10 juli.

De avond van het concert zal ook worden gebruikt om de winnaar van de kleurwedstrijd bekend te maken. Leerlingen uit de groepen 3 en 4 kunnen hier aan meedoen. In iedere klas afzonderlijk wordt een winnaar uitgeroepen.

De klassen 5 t/m 8 hebben tijdens het bezoek ook mogen proberen om op verschillende instrumenten geluid te krijgen. Deze kinderen kunnen zich bovendien opgeven voor een zogenaamde blazersklas. Kortweg houdt dit in dat ze 5 gratis proeflessen krijgen op een instrument naar keuze. Men kan kiezen tussen klarinet, trompet, bariton, hoorn en trombone.

Op 26 juni gaat Harmonie Oefening terug naar school om de kleurplaten op te halen en om in alle klassen nog een keer het liedje te oefenen. De kinderen van de blazersklas kunnen dan ook al laten horen wat ze geleerd hebben.