Vele handen maken licht werk

Afgelopen vrijdag 20 janurari 2012 was het voor Harmonie “Oefening” weer tijd voor de algemene ledenvergadering en jaarvergadering. Dit keer in het gebouw waar in het verleden de bibliotheek zat gevestigd wegens de verbouwing van de Standaard.

Voorafgaand aan de vergadering was er nog een korte repetitie onder leiding van dirigent Claudy van Bokhoven. Veruit de meeste leden besloten daarna te blijven, waardoor er kan worden gesproken van een goed bezochte bijeenkomst.

Belangrijke rode draad bij de vergadering waren de vele ‘nieuwe’ gezichten, hoewel nieuw hierbij niet letterlijk moet worden opgevat. De enige echte twee nieuwe gezichten zijn Matto Rijnsburger en Annemiek Machielsen. Eerstgenoemde, vader van één van onze klarinettisten is bereid gevonden om de taak van penningmeester op zich te nemen in het bestuur. Annemiek gaat zich samen met Marjolein Bos, Klarinettist in het orkest, bezighouden met de jeugdafdeling van de vereniging. Zij vormen hierbij samen een commissie die het bestuur bijstaat.

Dat Matto Rijnsburger penningmeester wordt, betekent automatisch dat Michel van Laar stopt met het beheren van de kas. Hij neemt de rol van voorzitter op zich die sinds halverwege 2011 vacant werd door het overlijden van onze vorige voorzitter, Gerard Vermeulen. Petra Kapitein heeft besloten niet langer zitting te nemen in het bestuur, waarmee het huidige aantal bestuursleden op vijf komt.

Dit aantal is lager dan meestal gebruikelijk was bij “Oefening” waarbij meestal zeven mensen zitting hadden in het bestuur. Schijn bedriegt hier echter. Er is bewust gekozen om met commissies te gaan werken. Het eerste succes van deze nieuwe koers was het afgelopen winterconcert dat geheel door vrijwilligers uit het orkest plus één bestuurslid werd georganiseerd. Het oprichten van de zojuist genoemde jeugdcommissie is hiervan een tweede voorbeeld. Het komende Galaconcert wordt eveneens georganiseerd volgens de systematiek van leden uit het orkest voorgezeten door een bestuurslid.

Door deze nieuwe structuur waarbij vele handen meewerken aan het project ontstaat een enorme gedrevenheid bij leden om het ‘hun’ project te maken. Tegelijk wordt het bestuur zo veel werk uit handen genomen wat veel beter door de leden zelf kan worden gedaan.

Ook voor Harmonie “Oefening” zijn het financieel lastige tijden. Tijdens de vergadering bleek maar weer eens hoe blij onze vereniging mag zijn met alle vrienden en donateurs die ze heeft. Zonder hen zou de vereniging het veel moeilijker hebben gehad.

De vergadering werd ook gebruikt om enkele komende activiteiten aan bod te laten komen. Zo zullen de komende tijd vele commissies worden gevormd om te beginnen voor ons jubileumjaar in 2013 waarbij de vereniging 150 jaar bestaat. Het jaar zal bol komen te staan met allerlei activiteiten zoals een muziektoer door de gemeente Moerdijk.

Ook kwamen uiteraard de activiteiten van dit jaar aan bod. Zo staat er naast het eerder vermelde Galaconcert opnieuw een winterconcert in de planning en wordt er voor de leden een repetitieweekend georganiseerd.

Al met al een zeer informatieve en positieve ledenvergadering die weer energie geeft om dit jaar een muzikaal succes te maken.

2 reacties op “Vele handen maken licht werk”
  1. Ben blij dat we het bestuur hebben kunnen aanvullen en met de nieuwe opzet van het organiseren van activiteiten heb ik alle vertrouwen in de toekomst.

  2. Ik vond het ook een zeer positieve avond. Heb echt weer zin in het nieuwe jaar! 😀

Reacties zijn gesloten.