Jaarvergadering 2010

Vrijdag 19 februari heeft muziekvereniging ‘Oefening’ haar jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De vergadering werd door een groot deel van de leden bezocht.

Naast de gebruikelijke punten op de agenda zoals de diverse verslagen van ondermeer kascommissie en de eindafrekening & begroting die werden gepresenteerd, was het ook de gelegenheid voor enkele wijzigingen binnen het bestuur.

Zo nam Yvonne ter Heijden na vele jaren zich te hebben ingezet in het bestuur afscheid van de vereniging. Zij zal worden opgevolgd door Petra Kapitein die de jeugdafdeling van de vereniging onder haar hoede krijgt.

Verder Wisselen Hans van Oers en Chris Hoppenbrouwers van functie waarbij eerstgenoemde de taak van secretaris op zich gaat nemen. Chris gaat zich storten op het penningmeesterschap. Een bekend terrein voor hem, aangezien hij dit enkele jaren geleden ook al eens negen jaar achter elkaar voor de vereniging heeft gedaan.

2010 zal in tegenstelling tot 2009 een iets minder uitbundig jaar worden. Vorig jaar had de vereniging een groots concert met pianist Cor Bakker. Dit jaar zal ook gekozen worden voor een eindejaarsconcert in Fidei et Arti, maar wel met meer lokale artiesten. Verder komt uiteraard het Galaconcert dit jaar weer op het programma en wordt er gekozen voor een mooie feestavond met band voor iedereen die maar zin heeft om te komen. Ook is er dit jaar weer een repetitie-weekend weg naar Arnemuiden als voorbereiding op het Galaconcert.