Algemene ledenvergadering 2011

Op vrijdag 14 januari 2011 houdt Harmonie ‘Oefening’ uit Standdaarbuiten haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze avond zal de repetitie van het grote orkest worden ingekort tot 21.30 uur. Aansluitend zal meteen de vergadering beginnen. Het leerlingenorkest heeft wel een gewone repetitie.

Naast alle leden worden ook de ouders van de leerlingen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.