Einde aan tien jaar rommelmarkt

Na tien jaar is er een einde gekomen aan de inmiddels traditionele rommelmarkt die Harmonie Oefening ieder jaar houdt. Reden hiervoor is dat Cees en Doortje Machielse, de drijvende krachten achter de rommelmarkt, het na tien jaar genoeg vinden.

Al die jaren liep voor beiden de rommelmarkt als een rode draad door het jaar heen. Stad en land reisde Cees Machielse af om genoeg spullen te verzamelen voor de rommelmarkt in gemeenschapshuis de Standaard. Dit zorgde ervoor dat ieder jaar weer zijn zolder en garage vol stonden.

Aangezien de opbrengst van de rommelmarkt ieder jaar flink was, zal deze activiteit erg worden gemist. Een vervolg op de rommelmarkt moet nog worden bedacht.

Als dank voor hun jaren lange inzet kregen Cees en Doortje een bloemetje en een dineetje aangeboden gezellig voor hun tweeën.