Harmonie Oefening bedankt donateurs

Nog een paar dagen, en de donateursactie 2009 zit er weer op. En nu al kan worden gezegd dat de actie zeer geslaagd is. Harmonie Oefening wil hiervoor alle mensen die een donatie hebben gegeven hartelijk danken.

De opbrengst van de actie wordt ondermeer gebruikt voor onderhoud en aanschaf van instrumenten en het organiseren van concerten. Daarnaast wordt van de opbrengst de zaalhuur en dirigent betaald.

Nieuwe opzet donateursactie
Dit jaar werd de donateursactie anders opgezet dan voorgaande jaren. In tegenstelling tot de periode daarvoor werden er dit jaar niet langer donateurskaarten op naam gebruikt, maar hanteerde de vereniging het systeem van steunkaarten met een vast bedrag.

Deze opzet zorgde ervoor dat er in een kortere periode veel meer huizen in Standdaarbuiten konden worden bezocht. Mensen met een donatie van meer dan 20,- euro mogen zich vriend van Oefening noemen. Ze krijgen hiervoor in ruil ons clubblad het Diatoontje een aantal maal per jaar in de bus, krijgen hier een vermelding in en worden genoemd op de website.