Donateurs bedankt!

Afgelopen vrijdag 14  hebben leden van Harmonie Oefening alle huizen in Standdaarbuiten weer bezocht op zoek naar donateurs. Dit jaar had de actie een extra belangrijk karakter om verschillende redenen.

Om te beginnen zijn het economisch mindere tijden. Onze vereniging merkt dit sterk door teruglopende inkomsten vanuit de gemeente. Hier komt nog bij dat het nieuwe gemeenschapshuis een hogere zaalhuur gaat vragen om onze repetities in te houden. Tot slot vallen de subsidies voor muziekschool weg waardoor het voor leerlingen haast onbetaalbaar wordt om nog lessen te volgen. En zoals voor elke vereniging geldt ook voor Harmonie Oefening dat de jeugd de toekomst heeft.

Onze vereniging bestaat volgend jaar 150 jaar maar het is nog meer zeer de vraag door alle perikelen of we het volgende jubileum gaan halen.

Het doet ons dan ook goed dat mensen uit Standdaarbuiten onze vereniging zo een ontzettend warm hart toedragen. Bijna € 1.000 haalde we bij de inwoners op. Onze dank hiervoor is zeer groot.

Tijdens het rondje dat we maakten, wezen we donateurs ook op ons voornemen om volgend jaar een toer door Moerdijk te gaan houden. De Rabobank heeft ons hierbij genomineerd voor Hart op de Juiste Plek. Door als lid van de Rabobank op ons te stemmen, kunnen we in aanmerking komen voor een aanzienlijk sponsorbedrag. Bent u lid van de Rabobank en heeft u nog niet gestemd? Doe dat dan snel via onderstaande link. Dank!

[button link=”https://www.rabowbnleden.nl/hodjp/stemmen2012/standdaarbuiten/rk-harmonie-oefening/” color=”orange” newwindow=”yes”] Stem op ons![/button]